Lactofeel

Lactofeel

Infekcie v panvovej oblasti u ženy patria svojím rozšírením a svojimi následkami k závažným problémom súčasnej medicíny. Problematika týchto infekcií je pritom aktuálna nielen pre gynekológa, ale aj pre praktického lekára a súčasne aj pre lekárov z iných odborov.

Zápalové ochorenia pohlavných orgánov sú častejšie u žien ako u mužov. Dôvodom je anatomická stavba a fyziologická funkcia reprodukčného systému ženy. Potraty a intrauterinné výkony zvyšujú riziko zápalu. Asi 20 % gynekologických ochorení je práve zápalového pôvodu. Niektoré nesprávne liečené infekcie môžu zanechať trvalé následky ako neplodnosť, panvová bolesť a poruchy funkcie. Gynekologické infekcie vznikajú vo väčšine prípadov ascendentne. Viaceré infekcie patria medzi pohlavne prenosné choroby.

Pošvu ženy môžeme charakterizovať ako dynamické prostredie kolonizované veľkým počtom mikroorganizmov, ktoré tvoria spolu vaginálny mikrobióm. Pošvová sliznica je tvorená viacvrstvovým nerohovatejúcim dlaždicovým epitelom a predstavuje súčasť slizničnej imunity ženy. Zdravá pošva závisí od rovnováhy vnútorného a vonkajšieho prostredia, hormonálneho stavu ženy, fázy menštruačného cyklu a funkcie slizničného imunitného systému. Pošva je osídlená mikroorganizmami, ktoré tvoria vaginálnu mikrobiálnu flóru. Laktobacily sú jej hlavnou súčasťou. Kmene Lactobacillus species produkujúce peroxid vodíka inhibujú rast anaeróbnych mikroorganizmov a vírusov, čím chránia vaginálnu sliznicu pred patogénmi. Laktobacily štiepia pošvový glykogén na glukózu a následne na kyselinu mliečnu, čím udržujú kyslé pH pošvy (3,3 - 4,5) resp. fyziologický pošvový ekosystém.

Bakteriálna vaginóza (BV) je najčastejšou príčinou pošvového výtoku u žien vo fertilnom veku (40 - 50 %), hoci povedomie a pochopenie tohoto ochorenia je nízke. BV sa vyznačuje znížením množstva lactobacilov a premnožením prevažne anaeróbnych mikroorganizmov. Jej etiológia nie je presne známa. Nie je charakterizovaná zápalom pošvovej steny alebo krčka maternice, t.j. v pošve resp. vo výtoku sa neobjavujú žiadne leukocyty, edém či erytém. Najčastejším symptómom BV je odorujúci, zapáchajúci výtok a zvýšenie pošvového pH nad 4,5. Amselove kritériá boli v minulosti diagnostickým „zlatým štandardom" v diagnostike BV. V poslednom období bolo dokázané, že v diagnostike BV však plne postačuje už iba pozitívny amínový test a prítomnosť „clue cells". Neliečená BV obvykle nespôsobuje komplikácie u zdravých netehotných žien, ale môže mať niektoré vážne následky v tehotenstve, pri gynekologických operáciách a vytvára náchylnosť k iným pohlavne prenosným chorobám.

Liečba BV: Keďže ide o polymikrobiálnu infekciu, nemá cenu pred liečbou stanovovať citlivosť na antibiotiká. Rovnako tak nie je nutný kultivačný dôkaz Gardnerelly vaginalis pred a po liečbe. Na liečbu symptomatických infekcií nie je jednotný názor. Avšak neliečená BV aj u asymptomatických pacientok zvyšuje riziko zápalových komplikácií vnútorného genitálu, zvyšuje riziko infertility a ektopickej gravidity. Preto je doporučené preliečiť všetky pacientky s BV pred plánovaným operačným výkonom (hysteroskopia, zavedenie IUD resp. hysterektómia). Na základe súčasných znalostí nie je nutná liečba sexuálnych partnerov u pacientok s BV. Liečba sexuálnych partnerov sa doporučuje len v prípade, že sa jedná o recidivujúcu resp. rezistentnú infekciu. Štandardom liečby BV je liečba antibiotikami, konkrétne metronidazolom a klindamycínom. Teoreticky by mal byť metronidazol v liečbe výhodou, pretože je menej aktívny voči laktobacilom ako klindamycín. Avšak výhodou klindamycínu je jeho vyššia účinnosť v porovnaní s metronidazolom proti väčšine baktérií spojených s BV.

Vo všeobecnosti sa najviac odporúča perorálne užívanie metronidazolu, čo môže byť spojené s významnými gastrointestinálnymi nežiaducimi účinkami, ako sú nevoľnosť, zvracanie resp. návaly horúčavy, bolesti hlavy, závraty a búšenie srdca. Liečba antibiotikami často vedie k vulvovaginálnej kandidóze, ktorá sa vyskytuje až u 20-30 % žien liečených intravaginálnymi resp. perorálnymi antibiotikami. Opakovaný výskyt príznakov BV je bežný, u 1 z 3 žien dochádza k recidíve do 35 dní, a až u 72 % pacientok dochádza k relapsu do 7 mesiacov. Vysoká miera zlyhania liečby a opakovanie ochorenia vyvoláva pochybnosti o účinnosti antibiotík pre dlhodobú úľavu od príznakov BV.

Mikroorganizmom z radu Lactobacillus speciés sa veľmi dobre darí v kyslom prostredí, z toho vyplýva, že reacidifikácia pošvy by mala podporovať opätovné osídlenie pošvy týmito baktériami. Viaceré štúdie poukázali na fakt, že samotné okysľovanie pošvy nie je účinnou terapiou BV, ale je užitočnou metódou v prevencii recidív. Avšak aj na slovenskom trhu je dostupná unikátna kombinácia kyseliny mliečnej a glykogénu – LACTOFEEL.

Tieto dve aktívne látky napodobňujú prirodzene sa vyskytujúce podmienky v zdravej pošve. Kyselina mliečna účinne obnovuje pošvové pH a glykogén podporuje rast laktobacilov. Lactofeel okrem zabezpečenia optimálneho pH pošvy a prostredia vhodného pre rast laktobacilov, pôsobí aj proti produkcii prchavého štádia amínov. Tým zabraňuje tvorbe typického zápachu po rybách, ktorý je najnepríjemnejším príznakov BV. Denným ošetrením Lactofeelom 5 ml počas siedmych dní dosiahne až 90 % pacientok klinické aj mikrobiologické vyliečenie.

V dostupnej literatúre nachádzame viacero štúdií zahraničných autorov, ktoré vyhodnocujú liečbu kyselinou mliečnou v kombinácii s glykogénom u pacientok s vaginálnou infekciou resp. porovnávajú efekt metronidazolu a Lactofeelu pri BV. Výsledky týchto štúdií len potvrdzujú skutočnosť, že gynekológovia resp. samotné pacientky majú v rukách liek prvej voľby vaginálnych infekcií – LACTOFEEL.

Lactofeel je nielen účinný na liečbu BV, ale aj na jej prevenciu, čo pri metronidazole nie je možné. Na prevenciu recidív sa doporučuje 6 mesačná udržiavacia liečba, počas ktorej sa zachováva fyziologická vaginálna flóra a pacientky netrpia príznakmi BV.

Liečba
Na účinnú úľavu od nepríjemného zápachu, abnormálneho výtoku, nepohodlia a bakteriálnej vaginózy Použite 1 tubu denne po dobu 7 dní
Zachovanie zdravia a prevencia
Na udržanie prirodzenej pH rovnováhy a zabránenie návratu príznakov BV Použite 1 tubu denne po dobu troch mesiacov
Na udržanie prirodzenej pH rovnováhy počas užívania antibiotík Použite 1 tubu denne po dobu 4-5 dní po ukončení liečby antibiotikami
Na zmiernenie alebo odstránenie príznakov ochorenia v období menštruácie Použite 1 tubu denne po dobu 1-2 dni po menštruácii

Ďalšou veľkou výhodou tohto preparátu je jeho voľná dostupnosť, pretože nie je preskripčne viazaný a môžu ho používať tehotné pacientky aj dojčiace matky. Lactofeel neobsahuje žiadne konzervačné látky, má prírodné zloženie a preto sa jeho podávania tehotným a dojčiacim ženám naozaj nemusíme obávať. Súčasne praktické balenie do siedmych aplikačných túb umožňuje jeho presné dávkovanie, jednoduchú a hygienickú aplikáciu, a tým zvyšuje compliance pacientok.

Používanie Lactofeelu bolo vyhodnotené aj samotnými pacientkami, ktoré tento produkt dobre tolerovali a nemali žiadne nežiaduce účinky.

Pri liečbe vaginálnych infekcií ženy stále viac odmietajú antibiotiká v prospech alternatívnych liekov, ktoré sú dostupné v lekárňach. Celá odborná verejnosť sa teší, že po desiatich rokov používania Lactofeelu v 30 krajinách sveta je dostupný tento preparát aj na našom slovenskom trhu